!!! – HotSpot i Aars

Gennem det sidste år har arbejdet med værket her stået på. Det blev indviet til Unge Folkemødet i september 2021. 

Værket består af tre store udråbstegn, som hver er 450cm høje og 80cm brede. På udråbstegnene er der statements, som er lavet af alle de potentielle brugere af ungehuset, ca. 600 unge fra 7, 8 og 9. klasser fra hele Vesthimmerlands Kommune. 

Projektet startede tilbage før sommerferien, med at de unge i en hel uge skulle skrive dagbog, som skulle få dem til at reflektere over det sted de bor og de steder de færdes i deres dagligdag. Dagbøgerne har sociologer Anne-Sofie Toft Larsen og Søren Brøndum efterfølgende læst igennem og udarbejdet en rapport ud fra. Rapporten udkommer her i foråret 2022 og bliver uden tvivl spændende læsning om den tid de unge befinder sig i lige nu. 

Som en sidste del af projektet, har de unge været på Vesthimmerland Museum, hvor hver skoleklasse har samlet ind til en tidskapsel, som først må åbnes om 40år.

Et super fedt projekt, som har krævet masser af velvillighed fra både UngVesthimmerland, sociologer og Vesthimmerland museum.