Ind I Landskabet

Gruppeudstilling, Kunstbygningen i Vrå,  2019

Bringing it All Back Home
– består af en kombination af maleri, fotografi, collage og video, der som kompositorisk greb er opsat i et panoramisk view.

Værket undersøger og udfordre den klassiske opfattelse af landskab som noget statisk, idyllisk og naturligt – en opfattelse som er genkendelig fra dokumenterende fotografi og guldaldermaleri. En forventning som stadig er præsent, men som her udfordres ved at tvinge flere lag af betydning, forhindring og fysisk dekonstruktion ned over det.

Værket er støttet af Statens Kunstfond.

Foto 1 og 3: Per Brønnum Wilhelmsen, værk på gulv af Anna Kristine Holmberg