klarup skole

Udsmykning Klarup Skole, 2015
Lavet i samarbejde med Jens Munk Clemmensen

Et gennemgribende udsmykningsprojekt, hvor der er arbejdet kunstnerisk med med mange forskellelige indgreb på eksempelvis gulv, vægge, døre, skiltning og bænke.
Der er arbejdet med direkte bemalinger og opsatte værker, som kredser omkring de forskellige temaer skolen bære præg af. Eksempelvis blev skolen delt op og navngivet efter de forskellige kontinenter som jorden er delt op i.