port:2010

Kunstfestival, 2010, m. Lars Pedersen

Værket stiller sig spørgende ved white cube begrebet og den måde at se og installere kunst på.
Det essentielle succeskriterium for værket er at skabe debat om den måde kunst bliver fremvist på.
Hvorvidt den er ekskluderende og hvis der, om muligt, er alternative løsningsmodeller der kan være mere fyldestgørende, såvel for beskueren som for kunsten selv.

Projektet skal på ingen måde ses som et kvantitativ måleredskab for ovennævnte. Derimod har diskussionen stor vigtighed og aktualitet, med afsæt i PORT·20:10 hvis intentioner er en mere interaktiv og publikumsinddragende tilgang til det at vise kunst.