Udsmykning Carmo Food

Udsmykning af Carmo Food, 2015/16

Alt vi kender til er formmæssigt opbygget af trekanter, firkanter, cirkler mm. Udsmykningen tager udgangspunkt i disse geometriske former. Det klassiske billedsprog opløses og det kendte sættes i nye sammenhænge. Med referencer til det industrielle forsøges det at skabe en ny logisk ikke-logik, eller en ikke logisk logik.

Det handler meget konkret om systemer, former, bevægelse, farver, lys og skygge. Mere perspektiverende søger udsmykningen samtidig at forholde sig kritisk til de vante systemer og måder vi anskuer verden på, ved meget konkret at præsentere en anden logik – en anden måde at se tingene på.